En bättre väg till jobben

Många arbetsgivare har idag ett stort anställningsbehov men trots detta står många ungdomar utan jobb. Här finns ett problem. Den generation som ska ta över känner sig dåligt rustad. De vet inte var jobben finns, eller hur de ska ta sig dit. Vi tror att glappet mellan ungdomar och jobben minskar om vi ger ungdomarna mer kunskap om arbetsmarknaden. Genom inspirerande föreläsningar berättar vi för ungdomarna om vilka jobb som finns, och hur de kan ta sig dit. Vi skapar intresse för de tusentals jobb som ungdomarna inte känner till. Missmatchen på arbetsmarknaden är ett gemensamt problem, men vi tror att vi kan lösa det. Tillsammans.

Bildarkivet_2H25

YOU
Ungdom

Gå med i YOU och hitta en bättre väg till jobbet.

Anmälan ungdom
Arbetsgivare

Gå med i YOU idag och var med och bekämpa ungdomsarbetslösheten.

Anmälan arbetsgivare