Author: Samuel

Created: 12 Februari 2015, 15:06

Modified: 12 Februari 2015, 15:06


Warning: include(/home/u/u0045534/www/yousweden/wp-content/themes/default/core/element/../../../default/elements/global/ingress.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/u/u0045534/www/yousweden/wp-content/themes/default/core/element/element.php on line 16

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/u/u0045534/www/yousweden/wp-content/themes/default/core/element/../../../default/elements/global/ingress.php' for inclusion (include_path='./:/usr/local/lib/php') in /home/u/u0045534/www/yousweden/wp-content/themes/default/core/element/element.php on line 16

I dagens nyhetsbrev om arbetsmarknadspolitiken kan ni läsa om YOU.
Då Arbetsmarknadsministern Ylva Johansson bjöd in till Kommundialog i Örebro togs YOU upp som ett gott exempel på hur näringsliv, stat och kommun tillsammans arbetar för att motverka ungdomsarbetslösheten och samtidigt säkerställa kompetensförsörjningen i regionen.

Nyhetsbrevet i sin helhet kan ni läsa här: Nyhetsbrev om arbetsmarknadspolitiken 1, 2015.

 

Hallå där... Ylva Wretås, Västerås stad och Kauko Leppälä, Arbetsförmedlingen Västerås... som jobbar med projektet You 2.0 som var ett av de goda exempel som presenterades vid kommundialogen i Örebro den 20 januari.

 

 Vad handlar You 2.0 om?

- You 2.0 är ett projekt som växt fram ur långsiktiga strategiska samarbeten mellan stat, kommun och näringslivet lokalt i Västerås. Vi tar sig an två stora och viktiga utmaningar, ungdomsarbetslösheten och kompetensförsörjningen, säger Ylva.

- Vi stärker ungdomarna i deras yrkesval under en första preparandmånad som bland annat innehåller fördjupad arbetsmarknadskunskap. Detta följs sedan av vägledning, praktik och mentorskap med den långsiktiga ambitionen att ungdomen får en tydligare bild av vad som krävs för att ta sig till ett visst yrke eller en viss bransch där det också finns ett uttalat behov av arbetskraft och kompetens, säger Kauko.

Vad har projektet resulterat i? - You 2.0 har pågått under drygt ett år och hittills har 640 ungdomar deltagit i det inledande seminariet om arbetsmarknadskunskap, 185 ungdomar har deltagit i preparandmånaden och drygt 150 ungdomar av dessa har fått arbete och/eller påbörjat studier. Ett antal arbetsgivare har också tagit tydliga steg för att säkra sin kompetensförsörjning framöver, säger Kauko.

Kauko Leppälä, Arbetsförmedlingen Västerås och Ylva Wretås, Västerås stad.
Kauko Leppälä och Ylva Wretås.

Vilka framgångsfaktorer kan ni se och vilka utmaningar har funnits?

- En viktig framgångsfaktor är att det finns ett engagerat och aktivt näringsliv, i vårt fall i formen av en ekonomisk förening, Jobba i Västerås. Vi har också en tydlig samsyn kring målen med projektet och vi bygger arbetet på förtroende och tillit. Tidig information och kommunikation är viktiga pusselbiter. Vi tar tillvara på tidigare erfarenheter och försöker hela tiden utveckla det vi gör. Att projektet är väl förankrat i olika strategiska sammanhang betyder att vi också tar ett gemensamt ansvar. Här spelar bland annat vårt arbetsmarknadsråd en viktig roll, säger Ylva.- Den stora utmaningen ligger i att hitta former för det fortsatta arbetet, att i någon form permanenta verksamheten så att den kan fortgå. En utmaning som vi har jobbat med är att i praktiken hitta bryggor över våra statliga, kommunala uppdrag sett i relation till näringslivet och ungdomarna. Då är det otroligt viktigt att man hela tiden är fokuserad på att hitta lösningen på de eventuella hinder och problem som uppstår. Prestigelöshet, kreativitet och mod är våra nyckelord, säger Ylva.

Breadcrumb

Main menu