Antagningsprocess

Ungdomen deltar under fyra veckor i en fördjupning i ämnet arbetsmarknadskunskap. Under tiden har ungdomen kontakt med sin YOU-samordnare för att bestämma vilken bransch ungdomen är intresserad av. CV görs i ordning och YOU-samordnare och arbetsgivare genomför intervjuer. Ungdomen blir antagen och får sitt glädjebesked.

INFO

Maria Wretling
Samordnare Västerås
070-636 39 39
maria@jiv.se

Martina Lindqvist
Samordnare Västerås
070-244 89 04
martina.lindqvist@jiv.se

tittut