Visa kompetensbehoven i branschen

Som Arbetsgivare tänker du över de framtida behoven i organisationen och branschen, på kort och på lång sikt. Och vilken kompetens som krävs.

INFO

Maria Wretling
Samordnare Västerås
070-636 39 39
maria@jiv.se

Martina Lindqvist
Samordnare Västerås
070-244 89 04
martina.lindqvist@jiv.se

tittut