Resan

Efter yrkesorienteringens slut börjar resan mot jobb. Den kan innehålla utbildning samt praktik, sommar- och examensjobb inom poolen. Mentorn finns kvar under resan och pratar med sin ungdom en gång i månaden samt träffar denne en gång per termin. Mentorn har en vägledande och rådgivande roll, till exempel genom att ge konkreta exempel på vad YOU-deltagaren kan eller bör studera för att få ett arbete inom branschen och organisationen.

INFO

Maria Wretling
Samordnare Västerås
070-636 39 39
maria@jiv.se

Martina Lindqvist
Samordnare Västerås
070-244 89 04
martina.lindqvist@jiv.se

tittut