Uppföljning och kartritning

Efter halva tiden på yrkesorienteringsplatsen träffas mentor, YOU-samordnare och ungdom för att bestämma resan framåt. Mentorn berättar om arbetsgivarens kompetensbehov, YOU-samordnaren om resterande behov inom branschen. En individuell karta ritas utifrån vilka jobb som finns och hur vägen till dem ska se ut.

INFO

Maria Wretling
Samordnare Västerås
070-636 39 39
maria@jiv.se

Martina Lindqvist
Samordnare Västerås
070-244 89 04
martina.lindqvist@jiv.se

tittut