ANMÄLAN - ARBETSGIVARE

Alla arbetsgivare som är en del av arbetsmarknaden, kan vara med och göra den ännu starkare. Tillsammans kan vi hitta lösningar för ungdomsarbetslösheten, som i slutändan ger arbetsgivare medarbetare med rätt kompetens. Till mindre rekryteringskostnader. En bättre väg helt enkelt.

Företag

Växelnr

Adress

Postnr och Ort

Kontaktperson

E-mail

Direktnr

Antal ungdomar jag/vi kan ta emotJag/vi önskar mer information

tittut