PRESS

& Nyheter

Nyhet, 25 mars 2015

YOU hälsar på Key Solutions

2015-02-10 13.49.43

Key Solutions är ett av JIV:s medlemsföretag som aktivt samarbetar med YOU. Key Solutions arbetar med direktförsäljning mot både privatpersoner och företag.
Vi har frågat Tone Ögaard som är ansvarig för de ungdomar som gör sin YOU-plats hos Key Solutions vad YOU ger dem.

-Att erbjuda YOU-platser har under året blivit en naturlig rekryteringsväg för Key Solutions. När vi rekryterar tittar vi väldigt lite på traditionella CV:n, det viktigaste är att personen passar in i vårt team och kan trivas hos oss.
Via YOU får vi direkt in unga drivna sökande som vill komma till oss på praktik och som ser möjligheterna med YOU-platsen. Det märks att de som söker fått bra information om oss som företag och vad det är vi söker innan de kommer hit vilket alltid är roligt. För oss är tanken med YOU-platsen att vi ska kunna erbjuda anställning efter praktiktidens slut, och hittills har alla YOU-platser lett till en anställning vilket såklart känns extra roligt.
YOU gör ett otroligt bra jobb med att hjälpa ungdomar att bli motiverade till att de också kan lyckas! Vi märker att de tror på sin egen förmåga att leverera under praktikperioden, och att de ser möjligheten att starta sin karriär genom den.

Vi passar även på att prata lite med Josefin Larsson som är en av de YOU:are som precis blivit erbjuden anställning hos Key Solutions.

-Tiden på YOU gjorde mig väldigt peppad! Mitt jobbsökande hade stannat av lite, och jag kom helt enkelt igång igen efter att jag varit hos er

Vad har tiden hos Key Solutions gett dig?

-Mer erfarenhet! Har aldrig haft något liknande jobb, och det är alltid kul att få chansen att prova på något nytt.

Hur känns det att du nu ska börja jobba på Key Solutions?

- Självklart känns det otroligt bra att fått ett jobb, det gör det ju alltid! Det blir ju en bekräftelse på att man gjort ett bra jobb under praktiken, och det känns ju fint att ha varit till nytta!

Nyhet, 12 februari 2015

När arbetsmarknadsministern har ordet får YOU vara med!

I dagens nyhetsbrev om arbetsmarknadspolitiken kan ni läsa om YOU.
Då Arbetsmarknadsministern Ylva Johansson bjöd in till Kommundialog i Örebro togs YOU upp som ett gott exempel på hur näringsliv, stat och kommun tillsammans arbetar för att motverka ungdomsarbetslösheten och samtidigt säkerställa kompetensförsörjningen i regionen.

Nyhetsbrevet i sin helhet kan ni läsa här: Nyhetsbrev om arbetsmarknadspolitiken 1, 2015.

 

Hallå där... Ylva Wretås, Västerås stad och Kauko Leppälä, Arbetsförmedlingen Västerås... som jobbar med projektet You 2.0 som var ett av de goda exempel som presenterades vid kommundialogen i Örebro den 20 januari.

 

 Vad handlar You 2.0 om?

- You 2.0 är ett projekt som växt fram ur långsiktiga strategiska samarbeten mellan stat, kommun och näringslivet lokalt i Västerås. Vi tar sig an två stora och viktiga utmaningar, ungdomsarbetslösheten och kompetensförsörjningen, säger Ylva.

- Vi stärker ungdomarna i deras yrkesval under en första preparandmånad som bland annat innehåller fördjupad arbetsmarknadskunskap. Detta följs sedan av vägledning, praktik och mentorskap med den långsiktiga ambitionen att ungdomen får en tydligare bild av vad som krävs för att ta sig till ett visst yrke eller en viss bransch där det också finns ett uttalat behov av arbetskraft och kompetens, säger Kauko.

Vad har projektet resulterat i? - You 2.0 har pågått under drygt ett år och hittills har 640 ungdomar deltagit i det inledande seminariet om arbetsmarknadskunskap, 185 ungdomar har deltagit i preparandmånaden och drygt 150 ungdomar av dessa har fått arbete och/eller påbörjat studier. Ett antal arbetsgivare har också tagit tydliga steg för att säkra sin kompetensförsörjning framöver, säger Kauko.

Kauko Leppälä, Arbetsförmedlingen Västerås och Ylva Wretås, Västerås stad.

Kauko Leppälä och Ylva Wretås.

Vilka framgångsfaktorer kan ni se och vilka utmaningar har funnits?

- En viktig framgångsfaktor är att det finns ett engagerat och aktivt näringsliv, i vårt fall i formen av en ekonomisk förening, Jobba i Västerås. Vi har också en tydlig samsyn kring målen med projektet och vi bygger arbetet på förtroende och tillit. Tidig information och kommunikation är viktiga pusselbiter. Vi tar tillvara på tidigare erfarenheter och försöker hela tiden utveckla det vi gör. Att projektet är väl förankrat i olika strategiska sammanhang betyder att vi också tar ett gemensamt ansvar. Här spelar bland annat vårt arbetsmarknadsråd en viktig roll, säger Ylva.- Den stora utmaningen ligger i att hitta former för det fortsatta arbetet, att i någon form permanenta verksamheten så att den kan fortgå. En utmaning som vi har jobbat med är att i praktiken hitta bryggor över våra statliga, kommunala uppdrag sett i relation till näringslivet och ungdomarna. Då är det otroligt viktigt att man hela tiden är fokuserad på att hitta lösningen på de eventuella hinder och problem som uppstår. Prestigelöshet, kreativitet och mod är våra nyckelord, säger Ylva.

Nyhet, 27 augusti 2014

Jobb Shop

Den 21/9 anordnas Sveriges största ingenjörsmässa i Västerås. Där finns flera stor arbetsgivare med rekryteringsbehov representerade.

Läs mer här: www.jobbshop.com

JobbShop_JIV_WEB

Nyhet, 22 maj 2014

Ökat antal sommarjobb - bland annat hos Mimer

Skärmavbild 2014-05-22 kl. 09.48.19

I sommar är det premiär för Summer Works, där bostadsbolaget Mimer erbjuder stadens 16-17 åringar bosatta på Mimeradresser tre veckors sommarjobb.

- Det är viktigt att ungdomarna får känna att de behövs på arbetsmarknaden, säger Wivecka Ljungh, HR-chef hos Mimer.

Mimer har anställt totalt 50 ungdomar och projektet drivs i samarbete med bland annat Västerås stad och Jobba i Västerås.

Här kan du läsa mer hur YOU och Arbetsmarknadskunskap stöder Summer Works och ger ungdomar chansen att sommarjobba på Västerås arbetsmarknad.

- Det är oerhört positivt att ungdomar tidigt får erfarenheter och kunskaper från arbetsmarknaden som kan hjälpa dem hela deras framtida yrkesliv, säger Emma Linnman och Maria Wretling som är samordnare för YOU.

Nyhet, 22 maj 2014

YOU och Swedbanks samarbete ska ge unga jobb

Skärmavbild 2014-05-22 kl. 09.58.22

YOU samarbetar sedan länge med Swedbank och deras satsning "Unga jobb".

Nu tar Swedbank med sig sina kunder och kontakter i satsningen och YOU är självklart med!

Läs artikeln i Västerås tidning här

Nyhet, 13 januari 2014

Caroline: "Tre månader som förändrade mitt liv"

Skärmavbild 2014-01-13 kl. 12.29.32

Via en yrkesorienterande praktik inom YOU fick Caroline Andersson modet att tro på sig själv och sina drömmar.

- Mina tre månader hos ABB i Västerås förändrade mitt liv, säger Caroline.

Läs hela blogginlägget på Carolines blogg ABB By Me

Nyhet, 17 december 2013

YOU i Riksbyggens personaltidning

Skärmavbild 2013-12-17 kl. 14.04.46

 

Läs hela artikeln här: Riksbyggen Nytt Ministerbesök

Nyhet, 9 oktober 2013

VLT: Nyfiken arbetsmarknadsminister i stan

VLT Bild

I veckan besökte Elisabeth Svantesson, nytillträdd arbetsmarknadsminister, Västerås och JIV:s projekt YOU.
- Jag vill vara ute mycket och ta del av goda exempel. Jag har hört talas om det här projektet. De fokuserar på unga och det är också prioriterat för mig, säger Elisabeth Svantesson till VLT.

Läs hela artikeln här: Nya ministern i stan

Nyhet, 9 oktober 2013

YOU i möte med arbetsmarknadsministern

Elisabeth-0398-1

Tillsammans med en av medlemmarna i Jobba i Västerås, Riksbyggens ekonomicenter, mötte vi nytillträdde ministern Elisabeth Svantesson för samtal om ungdomsarbetslösheten och våra satsningar på YOU, Yrkesorientering för unga och Arbetsmarknadskunskap.

- För oss är det självklart av största vikt att vi kan stämma av med beslutsfattare att vi är på rätt väg och att våra initiativ skapar de effekter och möjligheter som vi är ute efter, säger Samuel Strömgren, projektledare hos Jobba i Västerås.

Jobba i Västerås satsningar på YOU, Yrkesorientering för unga och Arbetsmarknadskunskap syftar till att hjälpa framtidens arbetskraft ett steg närmare arbetsmarknaden. I YOU är målgruppen arbetslösa ungdomar och i Arbetsmarknadskunskap elever i grundskolan och gymnasiet. Riksbyggens ekonomicenter, med Gunilla Lidgren i ledningen, ett bra exempel på företag som engagerar sig med mentorskap, yrkesorientering och skapar utrymme för unga som står utanför arbetsmarknaden.

- Nya vägar för fler jobb till unga är en prioriterad fråga för mig och regeringen. Jobba i Västerås satsning YOU är ett intressant exempel på hur olika aktörer kan samverka för att gemensamt sätta fler jobb till unga i fokus, säger arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson.

Foto: Kari Kohvakka/Riksbyggen

Nyhet, 17 september 2013

Fylld lokal när YOU återstartar i Västerås

Ungdomar Ted YOU

När YOU återstartade som nationellt projekt deltog 180 unga vuxna som inspirerades i arbetsmarknadskunskap och fick möjlighet att söka YOU:s program för yrkesorientering.

- Hos de unga finns en stor vilja att bli anställningsbar och många vill satsa på sin framtid, säger Maria Wretling och Emma Linnman som är YOU-samordnare.

Varje månad startar drygt 20 ungdomar sin resa till jobbet och genomgår en teoretisk del med Arbetsmarknadskunskap och en praktisk del hos ett företag och en mentor, allt för att hjälpa de arbetslösa ungdomarna att hitta sin bransch och den kompetensnivå som efterfrågas för att få jobb.

Vidvinkel ungdomar

- Under YOU:s pilotperiod 2010-2012 såg vi att mer än 80% sedan gick vidare till utbildning & jobb. De siffrorna vill vi återupprepa nu när Arbetsförmedlingen har valt att bevaka projektet nationellt och använda Västerås som testort, säger Björn Nordén verksamhetschef hos Jobba i Västerås.

Nyhet, 27 maj 2013

Storsatsning på YOU, Yrkesorientering för unga i Västerås 2013 - 2015

I den långsiktiga satsningen att minska glappet mellan arbetslösa ungdomar och jobben har Jobba i Västerås, Arbetsförmedlingen och Västerås stad bestämt sig för att göra gemensam sak i en ny utökad två-årig satsning på YOU, Yrkesorientering för unga.

YOU startades hösten 2009 för att vända på perspektiven och utgå från verkliga jobb och branscher med stora framtida anställningsbehov. Under satsningens pilotperiod 2009-2012 har upp emot 300 ungdomar i Västerås gått vidare till utbildning och jobb via YOU:s insatser.

- Den nya satsningen på YOU tar rejäl fart efter sommaren och kommer att ha förstärkta inslag av arbetsmarknadskunskap och våra två ”syskonprojekt”, YOU och Arbetsmarknadskunskap får möjlighet att flätas ihop och ännu mer effektivt hjälpa unga vuxna att hitta sin väg till anställningsbarhet, säger Björn Nordén verksamhetschef hos Jobba i Västerås.

Målsättningen för den nya två-åriga satsningen är att hundratals ungdomar får yrkesorienterande praktik och mentorskap från arbetslivet som skapar en sömlös kedja till den kompetens som Västerås arbetsgivare efterfrågar

- YOU hjälper ungdomar att byta spår från orealistiska jobbdrömmar och rustar dem att  konkurrera om framtidsjobben, menar Maria Wretling och Emma Linnman som är YOU-samordnare och under två år kommer dela sin tjänst mellan Arbetsförmedlingen och Jobba i Västerås.

- Vi vill göra gemensam sak med näringslivet och kommunen i den här viktiga frågan och samtidigt finns det ett stort intresse från Arbetsförmedlingen nationellt att följa modellen ytterligare. Därför går vi in i den här stora satsningen, säger Kauko Leppälä, Arbetsförmedlingens chef i Västerås.

Nyhet, 7 september 2012

Nu startar andra omgången YOU i Eskilstuna med 25-30 platser

Eskilstuna har höga försörjningsstödsiffror. YOU är en av insatserna för att skicka ungdomar framåt in i branscher och bli lösningen på deras kompetensförsörjning. Idag gavs en dos arbetsmarknadskunskap och möjlighet att söka de 25-30 platser som YOU:s organisation i Eskilstuna kommun erbjuder. Alla ungdomar utom två sökte.

 

Nyhet, 7 september 2012

Lärseminarium för YOU-projektet

YOU samlade tillsammans med Västerås stad arbetsgivare, högskola, projektorganisation, matchningsmotor, arbetsmarknadsenhet och ungdomar för att tillsammans utvärdera YOU:s tre pilotår i Västerås.
- Lärseminariet har varit ett lysande sätt att tillsammans göra en levande utvärdering som också stärker relationer mellan alla aktörer, säger Samuel Strömgren, projektledare inom YOU.

På bilden: Caroline Andersson, YOU:are hos ABB 2011 och Joakim Forsberg, mentor hos ABB.

Nyhet, 7 augusti 2012

Tre år med YOU i Västerås utvärderas under hösten

Under tre år har Yrkesorientering för unga bedrivits som ett samarbete mellan Västerås stad, Jobba i Västerås, Arbetsförmedlingen och ett hundratal arbetsgivare. Som mest har knappt 50 ungdomar varit ute på YOU-platser under en enskild termin. Projektorganisationen hos Jobba i Västerås har varit ansvariga för arbetsgivarkontakter och rekryteringen av platser medan Arbetsförmedlingen varit ansvarig för matchning av ungdomar. I början av september genomförs en lärseminarium med Västerås stad och Jobba i Västerås som arrangör där projektet blir genomlyst tillsammans med offentliga myndigheter, privata arbetsgivare, projektorganisationen och deltagare i åldern 18-25 år.

Höstterminen blir därmed ett naturligt upphåll för projektet och lärseminariets slutsatser bildar underlag för projektets framtidssamtal.

Nyhet, 23 mars 2012

YOU-projektet och Stefan Löfvén på nationellt möte om ungdomsjobb

När TCO arrangerar seminarium om ungdomsarbetslöshet är YOU ett av två utvalda jobbskapande exempel i Sverige. En som lyssnade extra noga var Socialdemokraternas partiordförande Stefan Löfvén. TCO och ordföranden Eva Nordmark presenterade förslag för att få ner ungdomsarbetslösheten samtidigt som Löfvén och Erik Ullenhag, Folkpartiets biträdande arbetsmarknadsminister gav politiska inspel.

– Det känns hedrande och viktigt att berätta om våra projekt i de här sammanhangen och delta i debatt med Ullenhag, Ylva Johansson (S), Eva Nordmark, Företagarnas VD Elisabeth Thand Ringqvist och Anna Ljungdell från Nynäshamn. Våra satsningar på YOU och Arbetsmarknadskunskap följs just nu med intresse över hela landet, säger Samuel Strömgren, projektledare för Jobba i Västerås som höll i anförandet.

Just ungdomsarbetslösheten är en högaktuell fråga som även spås bli en av de stora politiska frågorna inför riksdagsvalet 2014.

– Det var tydligt i SVT:s Agenda, där Reinfeldts statssekreterare Per Schlingmann kommenterade Löfvén-effekten och sa att Moderaterna kommer att fokusera på ungdomsarbetslösheten, säger Samuel Strömgren.

Foto: Madeleine Clauss


Folket, 3 februari 2012

Tidningen Folket skriver om YOU:s kickoff i Eskilstuna

YOU ska para ihop ungdomar med arbetsgivare säger tidningen Folket i Eskilstuna. Jens Carlberg från Wahlqvist maskiner säger attt "I det här projektet får vi chans att lära känna en person från start, och kunna coacha och skräddarsy till det vi söker."

Läs hela artikeln i Folket om YOUs invigning i Eskilstuna här

Nyhet, 3 februari 2012

YOU Eskilstuna invigt med pompa och ståt

Nu är YOU-projektet invigt i Eskilstuna med stor baluns på Munktell science park där media, ett 50-tal ungdomar och gäster invigde starten. Under hösten har kommunens projektledare Elisabeth Berglund arbetat upp vägarna för matchning och yrkesorientering - och nu startar första pilotomgången med ett tio-tal platser. Två ungdomar har startat lite tidigare och är redan igång. Kristina Kato, som gör sin yrkesorienterande praktik på Sparbanken Rekarne säger till Eskilstuna kuriren att "När jag valde väg hade jag nästan aldrig varit på en bank tidigare så det blev väldigt mycket nytt. Men också en lärorik period som gjort att jag växt och nu blir det nog bankvärlden för mig. Fast först ska jag söka in på högskolan för att få den utbildning som behövs."

Projektet är tre-årigt och ett samarbete mellan Eskilstuna kommun, näringslivet i Eskilstuna med Eskilstuna Fabriksförening i förgrunden, Arbetsförmedlingen och Jobba i Västerås.

Läs länk till Eskilstuna kurirens artikel från invigningen här

Lyssna på intervjuer från ungdomar från P4 Sörmland här

Arboga tidning, 14 oktober 2011

YOU får ungdomar ur arbetslöshet

Arboga tidning och Bergslagsbladet berättade om Carls yrkesorientering hos SAAB och Alexanders hos Getrag (numera GKN Driveline). Bådas yrkesorientering ledde till anställning.

Läs artikeln i Arboga tidning 13 oktober

Nyhet, 26 september 2011

YOU besöker Region Dalarna

YOU lyftes fram som ett exempel kring hur näringslivet, offentliga aktörer och ungdomar kan arbeta tillsammans för att lösa frågorna kring framtidens kompetensförsörjning när Region Dalarna inbjöd beslutsfattare från regionen till Framtidskraft.

Foto: Lars-Ingvar Eriksson

Nyhet, 1 september 2011

Nu startar YOU Eskilstuna

Som första kommun utanför Västmanland startar Eskilstuna YOU på sin lokala arbetsmarknad. Elisabeth Berglund (bilden) är rekryterad som projektledare för att tillsammans med näringslivet och arbetsgivare arbeta för långsiktig kompetensförsörjning via YOU-modellen.

Arbetsmarknadsminister  Hillevi Engström säger med anledning av uppstarten att "det är positivt att YOU sprids till andra delar av landet" och att "alla initiativ som kopplar samman ungdomar med framtidens jobb är viktiga".

Projektet drivs över 2,5 år och målet är att 200 ungdomar ska få en bättre väg till jobbet.

VLT, 17 augusti 2011

18 månader senare - Andreas läser till civilingenjör

Andreas Eriksson ingick i YOU:s första pilotomgång. 18 månader efter sin yrkesorientering hos Westinghouse går han andra året på civilingenjörsprogrammet i Robotik på Mälardalens högskola. Läs hela artikeln i VLT här (pdf)

Nyhet, 7 april 2011

YOU hos Ciceron i Sörmland

Samuel Strömgren var inbjuden att träffa nätverket Ciceron och berätta om YOU-projektet. Ciceron samordnar den offentliga sidans ungdomsinsatser i Sörmland.

Nyhet, 30 mars 2011

YOU hos Riksdagen och Nordiska rådet

Samuel Strömgren och Björn Nordén blev inbjudna till Nordiska rådets seminarium om ungdomsarbetslöshet i Riksdagens andrakammarsal. Givande att reflektera tillsammans om kopplingen mellan arbetsmarknad och ungdomar!

Nyhet, 9 mars 2011

YOU nu också i Hallstahammar

Hallstahammar är också igång med YOU! I början av mars startade vi och Arbetsförmedlingen pilotomgång med fem platser inom teknikbranschen och inom handel som ett 20-tal ungdomar fick möjlighet att söka till . Roligt!

Nyhet, 9 februari 2011

Möte med arbetsmarknadsministern

Den 9 februari besökte arbetsmarknadsminister Hillevi Engström Västerås för att diskutera YOU. Det blev ett bra samtal om ungdomars och arbetsgivares behov och möjligheter på dagens arbetsmarknad, framtida kompetensförsörjning, arbetsmarknadskunskap i skolan med mera. "Det ni gör i Västerås borde alla residensstäder göra", sammanfattade Hillevi Engström, efter att ha fått tagit del av YOU:s årsberättelse.

Nyhet, 27 januari 2011

Projekt ska få unga ur arbetslöshet

Bärgslagsposten var med när YOU invigdes i KAK-regionen.

Läs artikeln här (PDF).

Nyhet, 26 januari 2011

Köping, Arboga och Kungsör satsar på ungdomarna med YOU

Tillsammans med Åsa Coenraads (M), riksdagsledamot för Västmanland, invigde projektledare Samuel Strömgren YOU-projektet i KAK-regionen. Med från start är Finnveden Powertrain, Getrag, Ljungträ, SAAB, Supportföretaget, Tibnor, Volvo och Västra Mälardalens Sparbank. Dessa arbetsgivare erbjuder 13 yrkesorienterande praktikplatser med målet att göra ungdomarna mer anställningsbara och redo för framtida jobb.

Riksdagsledamot Åsa Coenraads och Samuel Strömgren, projektledare i YOU, lyssnar till arbetsgivarnas syn på hur vi bäst gör ungdomar mer anställningsbara.

Per Granell, avdelningschef vid SAAB Aerotech i Arboga, berättar för Sveriges Radios lyssnare varför de valt att delta i YOU-projektet.

Lyssna på SR P4:s inslag från invigningen här:

Länk till inslag

Foto: Mathilda Stenholt Svärdh

Nyhet, 25 januari 2011

YOU nominerat till Götapriset

Vi lyfter på hatten för Jobbpunkt Väst, IDA-projektet och oss själva för nomineringen till nästa omgång i Kvalitetsmässans pris "Götapriset" med ett första pris på 150 000 kronor. 51 av de 378 inlämnade bidragen har gått vidare - och alltså tre från YOU:s hemstad Västerås. Vem som vinner? Vi sätter våra pengar på Glada Hudik-teatern. Se vilka som är nominerade här.

Sala Allehanda, 24 december 2010

Kenny ska bli lärare

Skoltrötte Kenny från Kumla kyrkby fick tillbaka motivationen tack vare YOU och praktiken på Sala-Heby Energi. Nu ser han ljust på framtiden och tänker plugga till lärare.

Läs artikeln här.

Fagersta-posten, 3 november 2010

YOU-starten i FNS-regionen

Fagersta-posten var med när YOU lanserades i FNS-regionen.

Läs artikeln här

Nyhet, 2 november 2010

YOU på Nordiska Rådets höstsession i Reykjavik

Nordiska Rådet bjöd in YOU till årets höstsession i Reykjavik på Island för att lyfta fram ett regionalt projekt med huvudmål att bromsa ungdomsarbetslösheten. "Vår uppgift är att mobilisera arbetsgivarna och minska glappet mellan ungdomarna och arbetsmarknaden" säger Björn Nordén från ett blåsigt Island.

Björn Nordén och Lars Hjälmered (M) i samtal mellan sessionerna. Rådets session 2010 samlar alla nordiska länders stadsministrar, ministrar och parlamentariker.

Nyhet, 1 november 2010

YOU följer The Hives fotspår - till Fagersta och Skinnskatteberg

Anna Wallén, riksdagsledamot för Västmanland, invigde YOU tillsammans med Samuel Strömgren. I Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg startar YOU med tio platser inom fem olika branscher.

Samuel Strömgren poängterar att ungdomarna ska tänka långsiktigt kring sin kompetens.

YOU invigdes av Anna Wallén, riksdagsledamot (S) för Västmanland som är uppväxt i Fagersta.

Foto: Rebecca Strömgren

Affärsliv i Mälardalen, 10 oktober 2010

Mot alla odds

Möt Andreas som förlorade jobbet och stod utan utbildning men tack vare en vilja av stål och en plats hos YOU tog en skön revansch.

Läs artikeln här.

Affärsliv i Mälardalen, 10 oktober 2010

Han tycker att det finns hopp för alla

YOU:s projektledare Björn Nordén i stor intervju om YOU, Jobba i Västerås, oförglömliga ögonblick med Maud Olofsson och varför det är viktigt att se människan.

Sparbankernas riksförbund, 8 oktober 2010

Sparbankerna om YOU

Sparbankernas riksförbund lyfter fram YOU som ett bra exempel för lokalt engagemang kring kompetensförsörjning och socialt ansvarstagande. Enligt Christer Eklind, VD på Sala Sparbank, är en huvudorsak till deras deltagande att de "behöver ett potentiellt flöde av medarbetare" att rekrytera ifrån.

Läs mer här

Nyhet, 6 oktober 2010

Möte med Ungdomsstyrelsens generaldirektör

Per Nilsson, Ungdomsstyrelsens generaldirektör, besökte oss
och medlemmarna i JiV för erfarenhetsutbyte och samtal om framtidens utmaningar för arbetsmarknaden och ungdomsgenerationen. Spännande!

Nyhet, 20 september 2010

YOU utökar i Västerås

Nu får fler ungdomar chansen att hitta en bättre väg till jobbet. I YOU:s tredje omgång i Västerås erbjuder ett 40-tal arbetsgivare 65 platser för yrkesorienterande praktik. "Det är enormt inspirerande att möta 130 ungdomar som aktivt vill förändra sin situation och skapa långsiktiga vägar för sitt yrkesliv" säger Björn Nordén. Höstens omgång startade 20 september med matchning mellan arbetsgivare och ungdomar på en överfylld arbetsförmedling.

Sala Allehanda, 10 september 2010

Arbetslösa ungdomar ska få praktisera

Sex företag ska erbjuda tolv praktikplatser till unga i Sala. Projektet You, Yrkesorientering för unga, är mellanlänken.

Läs artikeln här

Nyhet, 6 september 2010

YOU-projektet i Sala

YOU:s expansion i Västmanland startar i Sala med att Ingemar Skogö, Landshövding, och Carola Gunnarsson, kommunstyrelsens ordförande i Sala, inviger YOU-projektet i Sala. I pilotomgången ingår 12 ungdomar som hos sex arbetsgivare startar sin resa till jobbet.

YOU växer. Samuel Strömgren, projektledare för YOU i Västmanland och Carina Bergman, chef på Arbetsförmedlingen i Sala, samtalar om intresset för yrkesorienterande praktik.

Invigning. IngemarSkogö, landshövding i Västmanland, inviger länsutvidgningen av YOU.

Ungdomarna tillhör arbetsmarknaden. Ingemar Skogö knyter ihop arbetsgivarna i Sala representerade av Mikael Oscarsson, föreståndare på Ica Åkrahallen med Cornelia Gustafsson som är ungdomspraktikant hos kommunchefen på Sala kommun.


Carola Gunnarsson, kommunstyrelsens ordförande i Sala, och Ingemar Skogö, landshövding i Västmanland, i samspråk vid länsutvidgningen av YOU, Yrkesorientering för unga.

Foto: Kim Norman, Västerås

Nyhet, 19 juni 2010

YOU på plats i Barcelona

Björn Nordén var inbjuden som talare till Nordiskt välfärdscenter konferens för de nordiska ländernas socialchefer som hölls i Barcelona. Hans ämne var ”YOU – en bättre väg till jobbet”.

Nyhet, 17 juni 2010

YOU inbjuden till chefsmöte hos Arbetsförmedlingen

Björn Nordén var inbjuden till chefsmöte för hela Arbetsförmedlingens marknadsområde Norra Mälardalen för att berätta om YOU.

Nyhet, 2 juni 2010

Rework the world

Västerås Stad deltog med tre projekt i Tällberg foundations/YES konferens ”Rework the world”. YOU var ett av framtidsprojekten som via workshops och seminarier samtalade och nätverkade tillsammans med 2000 deltagare för att förbättra framtidens arbetsmarknad för unga. Notera TV4:s stavning av Björns titel.

Nyhet, 26 maj 2010

Vinnare av världens största PR-tävling

YOU:s organisation vann Sabre awards, världens största PR-tävling. I Community-kategorin vann Jobba i Västerås en inteckning med sin tidigare satsning på ”1000jobb”, en kampanj som genomfördes tillsammans med ca. 25 lokala partners från näringsliv och offentlig sektor.

Nyhet, 24 april 2010

Mälardalsrådet

Vid Mälardalsrådet konferens var Björn Nordén en av huvudtalarna.

Nyhet, 8 april 2010

YOU talade vid SKL

Björn Nordén var en av talarna vid SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) presidiekonferens i Bålsta.

Nyhet, 7 april 2010

Möte med socialförsäkringsministern

Socialförsäkringsministern Christina Husmark-Persson var intresserad av uppdatering kring YOU, och inte minst framtida kopplingar till unga med funktionshinder. Inspirerande.

Nyhet, 25 mars 2010

Kick-off för fas 2

Kick-off för YOU:s andra omgång i Västerås tillsammans med Arbetsförmedlingen och arbetslösa ungdomar.

Nyhet, 19 mars 2010

Tillväxtdagar i Åre

YOU var inbjudna till Swedbanks och Sparbankernas Tillväxtdagar i Åre för att dela och få med sig inspiration om ungdomars plats på framtidens arbetsmarknad.

Nyhet, 18 mars 2010

Årets marknadsförare i Västerås

Jobba i Västerås utsågs under företagsgalan Guldstänk till Årets Marknadsförare i Västerås. Det blev en helkväll tillsammans med alla våra vänner bland företagen i Västerås!

SR P4 Västmanland, 9 februari 2010

YOU kan spridas i Västmanland

Projektet YOU i Västerås, yrkesorientering för unga, växer. Projektet går ut på att få unga ut i jobb och hittills finns det bara i Västerås. Och nu vill resten av länets kommuner börja arbeta på samma sätt.

Läs artikeln här.

SR P4 Västmanland, 9 februari 2010

Yrkesorientering för unga lockar

Projektet You i Västerås, yrkesorientering för unga, växer. Projektet går ut på att få unga ut i jobb och hittills finns det bara i Västerås. Men nu vill resten av länets kommuner börja jobba på samma sätt.

Lyssna här.

VLT, 6 februari 2010

Nu börjar Sara få en kompassriktning

Långsamt växer You-praktikanten Sara Josefssons personliga yrkeskarta fram hos ABB Cewe-Control.

Läs mer (PDF).

VLT, 1 februari 2010

Nytt grepp kring ungas arbetslöshet

Projektet You, Yrkesorientering för unga, har kopplat ett nytt grepp om ungdomsarbetslösheten i Västerås. Och ambitionen är att växa. På torsdagen var de i Rosengård och presenterade sina idéer.

Läs artikeln här.

VLT, 1 februari 2010

Krönika: Rätt till arbete?

Björn Nordéns krönika i VLT om ekonomiska motorer och om frågan om att ha rätt till arbete.

Läs artikeln här. (pdf)

Sydsvenska Dagbladet, 28 januari 2010

"Kamp mot arbetslöshet räddar liv"

Samhällets största kostnader för arbetslösheten hittar vi i slutänden i patientjournalerna. Kvittot är obduktionsrapporten. Vi vill visa att insatser för minskad arbetslöshet bland ungdomar kommer förbättra deras hälsa i framtiden, skriver Jerzy Leppert, professor och chef för Centrum för klinisk forskning, CKF, i Västerås, Kent W Nilsson, docent i sociologi vid CKF, och Björn Nordén, projektledare för You.

Läs artikeln här.

 

Nyhet, 27 januari 2010

Roliga dagar i Malmö & Köpenhamn

Hektiska men roliga dagar (27-28) i Malmö och Köpenhamn med besök i Rosengård, föredrag i Nordiska Rådet i Köpenhamn samt under en ESF-konferens i Malmö.

Västerås Tidning, 22 januari 2010

Västerås modell mot arbetslöshet sprids över världen

I en tid av mycket stor ungdomsarbetslöshet sprider sig arbetsmarknadssatsningen YOU till fler regioner i landet. YOU som startade i Västerås år 2009 har blivit en så uppmärksammad modell att den nu även sprider sig utomlands.

Läs artikeln här.

Västerås Tidning, 22 januari 2010

Internationellt intresse för YOU

I juni deltar YOU (Yrkesorientering för unga) i den globala ungdomskonferensen Rework the world. Projektet har valts ut som ett svenskt exempel som kan inspirera andra människor i världen

Läs mer här.

VLT, 12 januari 2010

YOU-projekt gav läslust

I höst hoppas Andreas Eriksson börja på en civilingenjörsutbildning på Mälardalens högskola. Yrkesorienteringen på Westinghouse gav honom både läslust och jäklaranamma. Nu kompletterar han betygen för fullt.

Läs artikeln här. (PDF)

DI (webb), 25 november 2009

Adecco-VD: Ge unga praktik

Trots att lågkonjunkturen har bottnat räknar Arbetsförmedlingen med allt högre arbetslöshet, inte minst bland unga. Staten bör skapa en ungdomspraktikplats för var tionde statsanställd, skriver Hans-Peter Lindqvist, Adecco på DI Debatt.

Läs artikeln här.

Nyhet, 5 november 2009

Nominerade i 100-wattaren

Jobba i Västerås och vår byrå Care of Haus nominerades i effekttävlingen 100-wattaren för kampanjen bakom arbetsmarknadssatsningen1000jobb.se.

Provins 19, 1 november 2009

YOU god nyhet i tidningen Provins 19

Står för att konkreta och genomarbetade satsningar på ungdomen är på G, enligt tidningen.

 

Nyhet, 15 oktober 2009

Möte på näringsdepartementet

Möte på näringsdepartementet, Stockholm

Arbeidsliv i Norden (webb), 29 september 2009

Ungdomar i debatt på Nordens Välfärdscenter

Nu ökar arbetslösheten och utanförskapet bland unga i hela Norden. Värst är det i Sverige med 155 000 arbetslösa ungdomar. Som start på ett pilotprojekt om utanförskap arrangerade Nordens Välfärdscenter den 26 oktober en lunchdebatt i Stockholm på temat ”Ung, utsatt och arbetslös”. Där fick ungdomarna själva komma till tals.

Läs artikeln här.

Nyhet, 29 september 2009

Invigningen av YOU-projektet

Hurra! Äntligen är invigningen av YOU-projektet genomförd. Samtidigt hade vi kick-off för pilotfasen av YOU-projektet. Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin invigde satsningen på att skapa en bättre väg till jobbet tillsammans med YOU:s grundare Björn Nordén.

VLT, 28 september 2009

YOU – en väg in i teknikens värld

Gamla griniga gubbar och ett fysiskt hårt jobb. Det var YOU-praktikanten Sara Josefssons bild av industrin. Redan efter en dag på ABB hade hon en helt annan bild.

Läs artikeln här (PDF).

VLT, 22 september 2009

Sveriges hittills bredaste arbetsmarknadssatsning för att bromsa ungdomsarbetslöshet

Sveriges hittills bredaste arbetsmarknadssatsning för att bromsa ungdomsarbetslöshet och hjälpa tusentals unga till jobb startades måndagen 21 september 2009.

Läs artikeln här.

VLT, 22 september 2009

Västeråsprojekt får beröm av arbetsmarknadsministern

Över 2000 unga västeråsare står utan arbete idag. En del av dem samlades i en välfylld lokal på arbetsförmedlingen när den senaste satsningen mot ungdomsarbetslöshet inleddes igår.

SVT Tvärsnytt (TV), 21 september 2009

Arbetsmarknadsministern: Ett väldigt spännande projekt

Idag invigdes högtidlligen YOU-projektet på arbetsförmedlingen i Västerås. De fick draghjälp av arbetsmarknadsministern Sven Otto Littorin (M).

Se klippet här.

TV4Nyheterna Västerås, 21 september 2009

Nya tag mot ungdomsarbetslösheten

Över 1800 ungdomar under 25 år är idag arbetslösa bara i Västerås och antalet ökar. För att komma till rätta med det och samtidigt lösa företagens rekryteringsproblem startade idag projektet YOU i Västerås.

Se klippet här.

Arbeidsliv i Norden, 21 september 2009

En mentor på vägen till jobb

Fredrik Yousef hoppas på en plats i YOU-projektet när det startar. Han är arton år, snart nitton, och beredd att ta vilket jobb som helst – om det fanns några.

Läs artikeln här.

VLT, 21 september 2009

YOU – en väg in i vuxenlivet

Sara Andersson, 19 år, känner sig som en i gänget på Riksbyggens ekonomicenter och gör redan en jobbinsats som räknas.

Läs artikeln här (PDF).

SR P4 Västmanland, 21 september 2009

Jobbsatsning för unga

Det är arbetsgivarnas behov av arbetskraft som ska styra Västerås stads satsning att minska ungdomsarbetslösheten. Några av ortens största arbetsgivare som ABB, Bombardier, Westinghouse, ICA och Pro Aros har sagt sig vara villiga att erbjuda de arbetslösa unga praktik och utbildning.

Lyssna på klippet här.

SVT Tvärsnytt (TV), 21 september 2009

Vi vill skapa en tydligare väg till jobb

Idag invigdes högtidlligen YOU-projektet på arbetsförmedlingen i Västerås. De fick draghjälp av arbetsmarknadsministern Sven Otto Littorin (M).

Se klippet här.

SR P4 Västmanland, 21 september 2009

Ett nytt sätt att samverka

Sara Linna 19 år och Hampus Bengtsson 20 år om samarbetet mellan arbetsgivare, högskola och arbetsförmedlingen. Björn Nordén projektledare jobba i Västerås har som mål att satsnigen ska leda till ett nytt sätt att samarbeta.

Lyssna på klippet här.

VLT, 16 september 2009

Miljoner till unga arbetslösa

Föreningen Jobba i Västerås får 1,5 mijoner för sin satsning på att hjälpa arbetslösa ungdomar att hitta rätt till jobb och utbildning genom projektet YOU.

Se klippet här.

Nyhet, 26 augusti 2009

Möte med arbetsmarknadsministern

Sven Otto Littorin, regeringens arbetsmarknadsminister, bjöd in oss till regeringskansliet för att samtal om planerna med uppstart av YOU-projektet i Västerås.

INFO

Maria Wretling
Samordnare Västerås
070-636 39 39
maria@jiv.se

Martina Lindqvist
Samordnare Västerås
070-244 89 04
martina.lindqvist@jiv.se

Pressmaterial

Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin deltar vid invigning i Västerås

Läs pressmeddelandet här.

Maria Wretling Emma Linnman
tittut