SÅ FUNKAR DET - UNGDOM

Här ser du de fem stegen i YOU som kan ta dig från arbetslöshet till anställningsbarhet.

Antagningsprocess

YOU är världens längsta anställningsintervju, startskottet är ansökan till en fördjupning i arbetsmarknadskunskap under fyra veckor. Därefter kan du ansöka om en yrkesorienteringsplats. Motivationen att välja en annan väg än den som har lett till arbetslöshet är avgörande. Du bjuds på en inspirationsföreläsning av kommunikatörer från Arbetsmarknadskunskap. Du får sedan lämna in en intresseanmälan där du motiverar varför du önskar delta i YOU.

 

Urval

Har du skrivit en bra motivering på din intresseanmälan erbjuds du en intervju. De som går vidare efter intervju startar YOU, allt detta inom fem dagar.

Fördjupad arbetsmarknadskunskap

Under fyra veckor kommer du att få fördjupa dig i ämnet Arbetsmarknadskunskap. Du kommer få en tydlig bild om vart jobben finns och hur du ska ta dig dit. Med arbetsgivarna i ryggen berättar vi för dig vilka utbildningar som leder till jobb och vilka kompetenser du behöver skaffa dig. Du får även enskilda vägledningssamtal där vi tillsammans ritar upp din väg till jobbet.

 

Yrkesorienteringsplats

Du får chans att prova på ett yrke som du kan tänka dig att utbilda dig  till, eller bara få en inblick i en bransch. Längden kan variera från en dag till tre månader. Då detta är en arbetsmarknadsåtgärd får du ersättning från försäkringskassan och är försäkrad under praktikperioden. Arbetsgivaren förbinder sig att tillhandahålla en mentor/handledare under praktikperioden samt planera in vägledande samtal under resans gång. Ditt ansvar ligger i att följa den lagda planeringen samt att ta in så mycket fakta och erfarenhet du kan få under perioden.

 

Från meningslöshet till meningsfullhet

Budskapet från ungdomarna är tydligt. De vill ha vägledning och stöd under resan till studier eller jobb. De önskar tydlig information om arbetsmarknaden och var jobben finns. Ungdomar som går in i YOU får en ny förståelse för arbetsmarknadens behov och krav, och får reella och praktiska verktyg för att påbörja resan mot anställningsbarhet. De får kontakt med vuxenvärlden, potentiella arbetsgivare, en yrkesorientering, mentorskap och ofta en ny syn på sig själva och sina möjligheter på arbetsmarknaden. Att se motivationskraften hos ungdomarna när de förstår att arbetsgivare verkligen vill satsa på dem är obetalbar för oss som YOU-samordnare. Att jobben finns om de vill kämpa för att få dem.

 

tittut