Från meningslöshet till meningsfullhet

Budskapet från ungdomarna är tydligt. De vill ha vägledning och stöd under resan till studier eller jobb. De önskar tydlig information om arbetsmarknaden och var jobben finns. Ungdomar som går in i YOU får en ny förståelse för arbetsmarknadens behov och krav, och får reella och praktiska verktyg för att påbörja resan mot anställningsbarhet. De får kontakt med vuxenvärlden, potentiella arbetsgivare, en yrkesorientering, mentorskap och ofta en ny syn på sig själva och sina möjligheter på arbetsmarknaden. Att se motivationskraften hos ungdomarna när de förstår att arbetsgivare verkligen vill satsa på dem är obetalbar för oss som YOU-samordnare. Att jobben finns om de vill kämpa för att få dem.

 

INFO

Maria Wretling
Samordnare Västerås
070-636 39 39
maria@jiv.se

Martina Lindqvist
Samordnare Västerås
070-244 89 04
martina.lindqvist@jiv.se

tittut