Fördjupad arbetsmarknadskunskap

Under fyra veckor kommer du att få fördjupa dig i ämnet Arbetsmarknadskunskap. Du kommer få en tydlig bild om vart jobben finns och hur du ska ta dig dit. Med arbetsgivarna i ryggen berättar vi för dig vilka utbildningar som leder till jobb och vilka kompetenser du behöver skaffa dig. Du får även enskilda vägledningssamtal där vi tillsammans ritar upp din väg till jobbet.

 

INFO

Maria Wretling
Samordnare Västerås
070-636 39 39
maria@jiv.se

Martina Lindqvist
Samordnare Västerås
070-244 89 04
martina.lindqvist@jiv.se

tittut